Maibritt Kerner Mølgaard uddannet datalog ved Aarhus Universitet og har i en længere årrække arbejdet som forretnings- og løsningsarkitekt samt Product Owner på forskellige projekter med hver sit sigte indenfor IT til uddannelsessektoren, og derefter som løsningsarkitekt indenfor offentlig IT.
Maibritt arbejder i dag som IT-arkitekt hos Lakeside med opgaver som kravsafdækning og -specifikation, infrastruktur, løsningsarkitektur samt review af systemer og systemlandskaber

Christian Lynbech er datalog fra Aarhus Universitet og blev færdig i 1995. Efter en periode som en del af IT staben på DAIMI kom han til Telebit Communications i 1998 hvor han primært arbejdede med management systemer indenfor netværks området. Telebit blev først opkøbt af Ericsson og siden overdraget til konsulenthuset Tieto hvor Christian forsat arbejder med telekommunikation og platforms arkitektur.